D
Dự án The Manor Central Park giai đoạn 2 tập hợp dãy nhà phố 5 tầng, 2 mặt tiền phố đi bộ, nhiều tiện ích đẳng cấp 5*, nhiều ưu đãi đặc biệt.

The repository for this project is empty

You can add a file  or do a push via the command line.

Command line instructions

Git global setup
git config --global user.name "Your name"
git config --global user.email "your@email.com"
Create a new repository
mkdir du-an-the-manor-central-park-giai-doan-2
cd du-an-the-manor-central-park-giai-doan-2
git init
touch README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin http://gitlab.blippar.com/trinhduy/du-an-the-manor-central-park-giai-doan-2.git
git push -u origin master
Push an existing Git repository
cd existing_git_repo
git remote add origin http://gitlab.blippar.com/trinhduy/du-an-the-manor-central-park-giai-doan-2.git
git push -u origin master