Open
Issue #3 · created by läckage


Experten

Viktigt att veta

Läcksökning och läcksökare – vi lokaliserar alla typer av läckor. Läcka i tak eller pool? Vi utför läcksökning Göteborg , läcksökning Göteborg, läcksökning Värmesystem, läcksökning Fjärrvärme, läcksökning tak och flera andra städer.

Ett vattenläckage i en byggnads rörsystem leder lätt till ett stort slöseri med vatten. Ett läckage med en sytråds tjocklek kan ge en förlust på cirka 80 liter vatten per dygn

Vattenläcka i ditt badrum? Vattenläckage i din bostadsrätt? Det händer att en vattenledning går sönder, och det gäller att åtgärda en läcka snabbt. Även den minsta vattenläckan kan resultera i ett svinn på 80 liter vatten per dygn. Du kan spara pengar och värna om miljön om du med jämna mellanrum granskar din vatteninstallation och åtgärdar eventuella läckor.

 

Ta hjälp av expertis Att låta lokalisera läckaget kan spara stora pengar då vi kan hitta läcka utan att behöva frilägga eller riva något. Vi har med åren hjälpt många – privatpersoner som företag och kommuner – att sänka en vattenförbrukning som verkade normal, men där fastigheten i själva verket var drabbad av en vattenläcka. Det är alltså klokt att med jämna mellanrum se över din vatteninstallation och åtgärda eventuella läckage.

 

Stora besparingar Vattenläckor är kostsamma. En rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten på ett dygn, och en droppande kran kan ge en vattenförlust på tio kubikmeter per år.

Mögelutredning . Mögel i hus Men det handlar inte bara om en onödigt stor förbrukning av vatten, vid en läcka på vattenledningen kan också energiförbrukningen öka, och skador kan uppstå om läckan orsakat en vattenskada. Förutom att en vattenskada kan leda till ökad fuktighet i fastigheten fuktskador, mögel och annat obehag så uppstår även kostnader i samband med reparation av de skador läckan åstadkommit. Det kan handla om sanering av mögel, skadedjur, dålig lukt eller hussvamp, samt friläggning, rivning och renovering av fuktskada områden. Fuktutredning Göteborg och fuktutredning Stockholm.

Vanliga tecken på en vattenläcka Trycket i ledningarna sjunker Det kommer allt mer luftfuktighet inomhus Vattenförbrukningen stiger oförklarligt Vattenmätaren visar på förbrukning trots att det inte sker Instabil vattentemperatur Att vattenförbrukningen är stabil under en längre period utesluter inte ett läckage. Därför rekommenderar vi att det utförs regelbunden  läckagesökning av större fastighetsbestånd.

 

Läckagelokalisering erbjuder läckagelokalisering av allt från servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. Vi har goda resultat inom området tack vare vårt breda utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Till exempel har vi en specialistgrupp fokuserad på att jobba med rörläckage och takläckage.

inomhusmiljö

För att hitta källan till ett större läckage använder vi givare för att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till, medan vi arbetar med andra tekniker och metoder för mindre läckage. Vår spetskompetens gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar.

Svartmögel badrum och hussvamp - avloppslukt Vattenskada tak Storleken på läckan spelar ingen roll, vi hittar den. Vågar vi säga att vi är bäst i branschen på läcksökning? Ja det gör vi faktiskt! Kan vi erbjuda ett bra pris? Ja, det med.

 

Vi hjälper dig

Vi erbjuder snabba och direkta insatser med akut läckagelokalisering och fuktutredning - fuktmätning såväl som täthetskontroller vid misstankar om rörläckage , fukt i hus samt årlig periodisk övervakning av till exempel vattenledningar i bostadsområden.

jobbar med privatpersoner såväl som fastighetsägare, kommuner och försäkringsbolag och finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster, varför just vi är bäst på området, och hur vi kan hjälpa dig med din vattenläcka.


2 participants
 • dasih17735 @dasih17735

  Good subject, comparative writings are I don't know whether they are on a par with your work out. สล็อต

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! 꽁머니

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  Larger dealers could have reputable collections. Ask friends, family and colleagues for references if you're seeking high-end rugs. Compare prices after you have narrowed down your selection. Visit several dealers and search the internet to acquire a feel of aspects when you commit to purchasing a rug. You'll know you have selected the proper piece as soon as you lay it down in your room. If you decide on a local dealer, they will be more than happy to create the rug to your house to help you lay the rug down in your room and know you have the perfect rug. Rugs

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  Locate the best articles on is my companion's profile page. 바카라사이트

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  The most intriguing content on this fascinating point that can be found on the net ... 우리카지노

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  Cool you record, the data is extremely salubrious further entrancing, I'll give you an associate with my scene. https://kkmtm.com

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  Such destinations are imperative since they give a huge measurement of valuable data ... genital warts cure

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.
 • dasih17735 @dasih17735

  A debt of gratitude is in order for composing such a decent article, I bumbled onto your blog and read a couple of post. I like your style of composing... prijs luchthavenvervoer zaventem

  Edit in fullscreen
  Comments are parsed with GitLab Flavored Markdown
  Attach files by dragging & dropping or selecting them.